Protectia Muncii (SSM)

Serviciul extern elaboreaza si actualizeaza periodic dosarul de SSM astfel incat dvs sa va conformati tuturor cerintelor legale in vigoare pe linie de protectia muncii.

In cazul unui control, va asiguram asistenta.

Documentatia care se elaboreaza include:

-          elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand cont de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca / posturilor de lucru;

-          elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorului desemnat in domeniul securitatii si sanatatii in munca si PSI;
-          elaborarea tematicii si documentatiei privind instruirea introductiv generala a lucratorilor societatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca si PSI;
-          efectuarea instruirii introductiv generale cu intreg personalul societatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
-          testarea periodica a insusirii cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca de catre personalul societatii;
-          elaborarea tematicii pentru instruirea la locul de munca;
-          acordarea de consultanta conducatorului direct al locului de munca pentru efectuarea instruirilor periodice cu personalul din subordinea sa;
-          elaborarea tematicii si documentatiilor privind instruirea periodica;
-          verificarea modului de realizare a instruirilor periodice, prin sondaj;
-          completarea fiselor de instruire individuala la instruirea introductiv generala;
-          intocmirea documentatiei privind identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru fiecare componenta a sistemului de munca / posturi de munca (vor fi notificate prin act aditional iar plata va face obiectul unui contract separat);
-          consemnarea efectuării instructajelor periodice în fişele individuale de instructaj;
-          actualizarea planului de prevenire si protectie conform art. 13 din HG 1425/2006 (normele de aplicare a Legii 319/2006), (conform anexei la contractul de evaluarea riscurilor incheiat cu Conseval Management SRL) ;
-          substanţele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea agentului economic sau a instituţiei;
-          instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor pentru: punctele vitale vulnerabile la incendii, locurile de muncă, instalaţiile utilitare, efectuarea lucrărilor cu risc ridicat de incendiu (foc deschis, vopsire etc.);
-          stabilirea zonelor cu pericol de explozie, dacă este cazul si stabilirea masurilor pentru limitarea/eliminarea pericolelor iminente;
-          Elaborarea de instructiuni pentru actiune in caz de diferite situatii de urgenta;

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT  -  Organism acreditat european pentru certificarea sistemelor de management. www.cqm.ro (ISO 9001, ISO14001,OHSAS 18001, SA 8000, ISO 27001, ISO 22000)

 

Cerere oferta de pret